24/12/2018 - 659 Lượt xem
Tác phẩm đạt Giải Bạc tại Liên Hoan Truyền Hình Toàn quốc 2018 - Tác giả: Lê Sương, Hữu Việt, Thành Đồng, Thành Khoa, Thành Nhân, Lê Minh và nhóm tác giả.

Tác phẩm đạt giải của Đài PT-TH Đà Nẵng

Chương trình đã phát sóng

v
v
Mới nhất
Nổi bật
Tất cả