Thông báo - Tuyển dụng

FirstPrevNextLast v
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
25/01/2022 - 2624
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
22/10/2021 - 2171
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng của 37 thí sinh dự thi.
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, Hình thức, thời gian, địa điểm và tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
27/09/2021 - 1873
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021.
Thông báo - Tuyển dụng
Thông báo: Về việc thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
27/09/2021 - 1691
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Thông báo - Tuyển dụng
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo tuyển dụng
16/07/2021 - 2935
Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông báo tuyển dụng 39 chỉ tiêu biên chế năm 2021 theo vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyển dụng cụ thể như sau:
Thông báo - Tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
15/07/2021 - 4051
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng viên chức với 35 chỉ tiêu
FirstPrevNextLast v