Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

FirstPrevNextLast v
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng
02/06/2023 - 3 Lượt xem
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, phiên họp hôm nay (02/6/2023), Quốc hội tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
01/06/2023 - 26 Lượt xem
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, hôm nay (01/6/2023), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thực hành chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng
30/05/2023 - 41 Lượt xem
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều ngày 29/5/2023, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống Covid-19
29/05/2023 - 49 Lượt xem
Hôm nay (29/5/2023), Quốc hội dành nguyên một ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
26/05/2023 - 75 Lượt xem
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, ngày hôm nay (26/5/2023), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội
25/05/2023 - 79 Lượt xem
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, hôm nay (25/5/2023) Quốc hội thảo luận ở Tổ và làm việc tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Thảo luận dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự
24/05/2023 - 56 Lượt xem
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, hôm nay (24/5/2023), Quốc hội làm việc tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày 23/5/2023, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng
23/05/2023 - 55 Lượt xem
Ngày hôm nay (23/5/2023), tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
22/05/2023 - 45 Lượt xem
Sáng ngày 22/5/2023, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết
16/06/2022 - 4365 Lượt xem
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; hôm nay ngày 16/6/2022, ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết.
FirstPrevNextLast v