Kế hoạch phát triển nghành

FirstPrevNextLast v
Kế hoạch phát triển nghành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
14/04/2022 - 385 Lượt xem
Thực hiện Công văn số 1399/SKHĐT-TH ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Đài) báo cáo như sau:
Kế hoạch phát triển nghành
Kết quả công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2021
14/04/2022 - 380 Lượt xem
Thực hiện Công văn số 414-CV/BTGTU ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc báo cáo kết quả công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Đài) báo cáo như sau:
Kế hoạch phát triển nghành
Kế hoạch thực hiện đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
10/09/2020 - 1119
Kế hoạch thực hiện đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
FirstPrevNextLast v