Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng: 21/06/2023
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong ngày hôm nay (21/6/2023), Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Quang cảnh tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều, trong đó, tăng 5 mục (mục 3 Chương IV, mục 1 Chương VII; mục 1, 2, 3 chương XVI), bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Luật đã sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều 79 theo hướng, Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 29 - 287 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 29 - 287 dòngFirstPrevNextLast v