Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ngày đăng: 06/07/2022
Sáng ngày 6/7/2022, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị có Trưởng Ban dân vận Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Lê Văn Trung. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.
 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến thực hiện ở các loại hình. Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của ngành, địa phương mình. Các cấp chính quyền tập trung triển khai, ban hành nhiều chính sách quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ đời sống người lao động. Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố triển khai các nhiệm vụ, trọng tâm là: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ gắn với tuyên truyền Chủ đề năm 2022; tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Thành uỷ Đà Nẵng về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường.

Thuỳ Trang, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 1126 - 11260 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1126 - 11260 dòngFirstPrevNextLast v