Triển khai hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022
Ngày đăng: 17/05/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
 Hình minh họa

Theo đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 sẽ được hỗ trợ tối đa là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nêu trên được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 - 31/12/2025.

Anh Quân, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v