Đà Nẵng: Phát triển du lịch đường thủy nội địa
Ngày đăng: 16/05/2022
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thuỷ nội địa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (do Sở Du lịch xây dựng), thời gian thực hiện năm 2022, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Theo đó, Dự án với mục tiêu Phát triển du lịch đường thuỷ gắn với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021; phát triển du lịch gắn với các hình thức du lịch biển, du lịch thuỷ nội địa…; phát triển các tuyến đường thuỷ: sông Hàn-sông Cổ Cò-sông Thu Bồn..; khai thác toàn diện 9 tuyến du lịch đường thuỷ nội địa và đường thuỷ từ bờ ra đảo đã được phê duyệt duy hoạch; bổ sung quy hoạch một số tuyến đường thuỷ đến một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên; đầu tư hoàn thiện cảng Sông Hàn thành cảng chính phục vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển đa dạng các loại hình tàu du lịch; hình thành hệ thống điểm đến du lịch, sản phẩm dịch vụ trên tuyến; nguồn nhân lực, dịch vụ, phục vụ đạt chất lượng cao; phấn đấu lượng khách du lịch đường thuỷ đến năm 2030 đạt 1,5-2 triệu lượt khách/năm, khai thác toàn diện, hiệu quả 9 tuyến đường thuỷ nội địa, đồng thời, kết nối với Hội An; đến năm 2045 tăng khoảng 30-50% so với năm 2030, mở rộng khai thác các tuyến đường thuỷ kết nối với các cảng thuỷ tại một số địa phương miền Trung.

Thuỳ Trang

Tin liên quan

Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v