Vốn ngân sách Trung ương còn hơn 38.000 tỷ đồng chưa được phân bổ
Ngày đăng: 16/05/2022
Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, đến nay, vốn ngân sách Trung ương năm 2022 còn hơn 38.000 tỷ đồng tại các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ được. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trong nước chưa được phân bổ là hơn 11.000 tỷ đồng thuộc 11 bộ, cơ quan Trung ương và 3 địa phương.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu nếu bộ, ngành, địa phương nào đến 31/3/2022 chưa phân bổ thì điều chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác tốt hơn. Chính phủ cũng đã quyết định thành lập 6 đoàn công tác để kiểm tra và làm việc với các bộ, ngành, địa phương giải ngân thấp, chưa phân bổ được vốn theo kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, tổng số vốn cần giải ngân là khá lớn, ngoài số vốn kế hoạch năm đã được Quốc hội quyết nghị còn một lượng vốn bổ sung từ nguồn vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 452 - 4511 dòngFirstPrevNextLast v