Thành lập hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực
Ngày đăng: 15/05/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 574/QĐ-TTg thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển
nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026. 

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; chỉ đạo triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 290 - 2893 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 290 - 2893 dòngFirstPrevNextLast v