Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
Ngày đăng: 10/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022.
 Hình minh họa

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục năm nay, là hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, mạng lưới cán bộ tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông; hướng dẫn, giao nhiệm vụ phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ trong công tác tư vấn, phát triển các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo, tập trung vào phương pháp giảng dạy và kỹ năng làm việc với sinh viên, nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo cho học sinh, sinh viên trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp trực tuyến; kết nối cổng khởi nghiệp (http://dean1665.vn) với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 290 - 2899 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 290 - 2899 dòngFirstPrevNextLast v