Đà Nẵng: Chú trọng đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Ngày đăng: 02/04/2022
Sáng 2/4/2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay... Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.
 

Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, gắn với hình thức trực tuyến được ứng dụng tối đa nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh; hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, chú trọng triển khai tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, không gian mạng. Việc quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được thực hiện kịp thời, bài bản, sâu rộng đến từng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thành phố, các kế hoạch thực hiện được xây dựng kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể.

Công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại thành phố Đà Nẵng được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và có một số cơ chế, chính sách sáng tạo nhằm thu hút và đào tạo cán bộ có chất lượng cho thành phố; công tác xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư đạt được một số kết quả bước đầu. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Trường Chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát, đối chiếu các tiêu chí còn chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của Trường; xác định lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo từng năm và các tiêu chí cần phải tích lũy theo nhiều năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Thành phố Đà Nẵng cũng đang xây dựng định hướng trở thành trung tâm tài chính quy mô, đẳng cấp trong khu vực. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy đề nghị Trường Chính trị thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chỉ tiêu, lộ trình, sớm xây dựng thành công mô hình trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đồng thời tin tưởng năm 2022 sẽ là năm thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế, nhất là khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cũng như thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực du lịch hiện nay vẫn là một vấn đề đặt ra cho Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng  nêu rõ, nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII và Kết luận Trung ương 4 lần này là tập trung đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng toàn diện hơn, quyết liệt hơn; không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị. Chính vì vậy, cần chú trọng công tác đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định việc đào tạo phải có kế hoạch ngay trong năm 2022 và 5 năm tiếp theo; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị; Hệ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do trường Chính trị thành phố thực hiện. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi ý một số định hướng phát triển kinh tế đối với thành phố Đà Nẵng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và đổi mới công tác đào tạo cán bộ. Theo đó, giáo trình giảng dạy đào tạo cán bộ phải cập nhật thường xuyên các Nghị quyết mới của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới./.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v