Thông báo: Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Ngày đăng: 25/01/2022
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021

                                                     Danh sách trúng tuyển kèm theo

Tin liên quan

Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v