Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Ngày đăng: 06/01/2022
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 06/01/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại Tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng.
 Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng
chủ trì tại Tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng. 

Phiên họp này, các đại biểu cơ bản tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật này xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự; thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật cần bảo đảm thận trọng, chặt chẽ và kiến nghị cần làm rõ thêm một số vấn đề đối với từng Luật trong lần sửa đổi này.

Các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật với quy định đầy đủ, chặt chẽ, khả thi đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc; đáp ứng tính cấp thiết, cấp bách của chính sách. Theo chương trình làm việc, chiều ngày 06/01/2022, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 25 - 250 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 25 - 250 dòngFirstPrevNextLast v