Sinh hoạt chuyên đề về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng: 14/12/2021
Chiều ngày 14/12/2021, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì, báo cáo chuyên đề.
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo chuyên đề.  

Bài viết được Tổng Bí thư viết vào ngày 16/5/2021, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với những phân tích sắc bén, thuyết phục, bài viết của Tổng Bí thư ngay sau đó đã có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và dư luận quốc tế.

Báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Bài viết bàn về vấn đề rất rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng Tổng Bí thư đã chọn cách trình bày dung dị, bàn về lý luận nhưng không kinh điển mà thuyết phục bằng cuộc sống, chắt lọc từ đời sống, lấy thực tiễn để thuyết phục, để minh chứng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn cao. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn thể cán bộ và đảng viên thành phố tiếp tục nghiên cứu kỹ, sâu về bài viết, để thấm nhuần và có sự vận dụng phù hợp vào thực tiễn; bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, tư duy về chủ nghĩa xã hội, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thu Hương, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v