Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng: 14/12/2021
Sáng ngày 14/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.
 
 Quang cảnh tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc; thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, nước ta đã tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ gìn môi trường hòa bình.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, giai đoạn 2011-2020, Đà Nẵng đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng với nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển thành phố, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN, cùng nhiều sự kiện văn hóa - thể thao mang tầm quốc tế. Trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19 thì Đà Nẵng cũng đã thực hiện hoạt động đối ngoại với các hình thức phù hợp và mới đây được bầu làm Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương về phát triển bền vững vùng bờ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần này là dịp các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cả trong nước và nước ngoài nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp, các ngành trong hoạt động đối ngoại.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Văn Hùng, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v