Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai nhiệm vụ quý IV
Ngày đăng: 08/10/2021
Sáng ngày 8/10/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2021
 

Qua thảo luận, hội nghị đã thống nhất với 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong quý IV năm 2021. Tập trung là tiếp tục triển khai thực và hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm Thường trực Thành ủy giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh tình hình, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái,thù địch liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Tăng cường công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa.../.

Hà Hùng, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v