Thông báo: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, Hình thức, thời gian, địa điểm và tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Ngày đăng: 27/09/2021
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021.


Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021 gồm có 36 thí sinh.

Download: danh sách chi tiết

Tin liên quan

Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v