Thông báo: Về việc thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Ngày đăng: 27/09/2021
Hội đồng xét tuyển viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 tại Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021


Tin liên quan

Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v