Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 15/09/2021
Sáng ngày 15/9/2021, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan nội chính thành phố và đơn vị liên quan.
 
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cơ quan nội chính đã nêu cao đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan nội chính đã tập trung phổ biến, quán triệt, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu các chủ trương lớn về công tác nội chính. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính. Tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm và xây dựng pháp luật.

Văn Hùng, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v