Tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021
Ngày đăng: 15/07/2021
Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức tuyển dụng viên chức với 35 chỉ tiêu
 
 
 


 Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí truyển dụng: download bảng thống kế

 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: download mẫu phiếu đăng ký dự tuyểnTin liên quan

Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 2 - 11 dòngFirstPrevNextLast v