Phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số
Ngày đăng: 10/07/2024
Chiều 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.
Phiên họp lần thứ 9 Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia năm 2024, bao gồm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương là 50.350 doanh nghiệp/mục tiêu 48.000 doanh nghiệp; hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu là 43/531 dịch vụ. Bên cạnh đó, 19/21 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối toàn diện với Hệ thống EMC, đạt tỷ lệ 97,6%.

Còn về Đề án 06 của Chính phủ, có 656 nhiệm vụ phải hoàn thành theo lộ trình, đến nay đã hoàn thành 244 nhiệm vụ, nổi bật là nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về chuyển đổi số đã có sự thay đổi rõ rệt; nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội được thụ hưởng ngày càng tốt hơn.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các chỉ tiêu chuyển đổi số cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra, trong đó, thành phố đã triển khai được 1.825/1.894 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 96,36%, và đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện đã được triển khai toàn trình.  

Thùy Trang, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 1435 - 14345 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1435 - 14345 dòngFirstPrevNextLast v