Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng: 10/07/2024
Sáng 10/6, Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024

Sáu tháng đầu năm nay, ngành Tư pháp đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, nổi bật là: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án, dự thảo thuộc phạm vi quản lý của Ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành; công tác thẩm định văn bản vi phạm pháp luật được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kịp thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện có hiệu quả; hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả ấn tượng, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Văn Anh, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 1435 - 14345 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1435 - 14345 dòngFirstPrevNextLast v