Khảo sát về bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” tại Quận uỷ Thanh Khê
Ngày đăng: 06/12/2023
Chiều 6/12/2023, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương, do ông Đào Đoan Hùng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi khảo sát về bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” về vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới tại Quận uỷ Thanh Khê.
 
 Khảo sát về bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” tại Quận uỷ Thanh Khê 

Những năm qua, Quận ủy, UBND quận Thanh Khê luôn xác định bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được gắn kết chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành từng bước vận dụng, đổi mới cách làm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng khu dân cư. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự lan tỏa trên mọi mặt đời sống xã hội, đã thu hút, tập hợp, động viên, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đào Đoan Hùng ghi nhận các kết quả của quận Thanh Khê trong những năm qua; đồng thời cho biết, đoàn tiếp thu các ý kiến đề xuất của quận.

Thuỳ Trang, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 1369 - 13690 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1369 - 13690 dòngFirstPrevNextLast v