Hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà mới
Ngày đăng: 30/07/2022
Từ 15/8/2022, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với UBND cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ như

- Chưa có nhà hoặc có nhà nhưng nhà ở không bền chắc

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m 2 .

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác./.

Anh Quân, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 25 - 245 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 25 - 245 dòngFirstPrevNextLast v