Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng: 07/10/2021
Sáng ngày 07/10/2021, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2021.
 Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021. 

Trong 9 tháng qua, Ban Tổ chức Thành ủy và toàn ngành xây dựng Đảng thành phố đã tập trung hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, đơn vị sau bầu cử; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác Đảng viên, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ và bước đầu triển khai xây dựng các đề án có tính định hướng, chiến lược lâu dài cho cả nhiệm kỳ về công tác xây dựng Đảng.

Từ nay đến cuối năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của năm, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành một số đề án quan trọng, kiện toàn các chức danh cán bộ, chủ trì triển khai thực hiện việc số hóa cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị.

Huyền Trân, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 23 - 222 dòngFirstPrevNextLast v